Information till årsmötet (8/8) p.g.a. coronapandemin så ser vi helst att det endast kommer en representant från varje fastighet. Läs mer här!

Välkommen till Särvsjön

Hällmålning och fångstgropar

ca 950m (1,9km t.o.r)


På Grannberget hittades en hällmålning som kan dateras tillbaka till samma ålder som de på Flatruet nordväst om Särvsjön.

En vandringsled till hällmålningen finner man från byn strax norr om korsningen mot Hede. Denna start är markerad med en stjärna på kartan och hittas lätt via skylten (se bild till höger) alldeles vid vägen.


Leden går för det mesta uppåt på berget och för det mesta på torr mark, men här och där finns viss blötmark, så ett par bra skor är att föredra.

Man ska inte förvänta sig att det är lika många eller lika tydliga målningar här som vid Flatruet, men det är en kort tur och vid bra väder är det väl värt det.


Utsikt från vandring 17/8-13