Folkdansgillets besök

Funnet bland samlade papper tillhörande framlidne Sven Olof Hedmark. Publicerat med tillåtelse av Sven Olofs dotter Maj. Publicerat 11 april 2020.

(Handskrivna anteckningar i marginalerna har tagits med men markerats inom parantes och i grå färg)


Sommaren 1919 gjorde Kulturella Folkdansgillet en fjällfärd. Under en 16 dagars turné vandrade man ca 18 mil och hade uppvisningar på kvällarna. Ur deras resebeskrivning är följande avsnitt hämtat:


"På måndagen måste vi anlita vägvisare mellan Storsjö och Särvsjö, en sträcka på 2,5 mil. Största delen av vägen går över en högplatå, där växtligheten endas består av mossa och därgbjörk. Långa sträckor fick man gå över vattendränkt myrmark, där det inte fanns någon väg alls, varför det varit omöjligtatt hitta utan vägvisare. Vi hade nu gått omkrng 11 mil och befunno oss halvvägs mellan Undersåker och Sveg. I Särvsjö finns 9 gårdar, vilka samtliga äro mycket förfallna och vittna om stor fattigdom. Golvet i det rum, där vi hade uppvisning, sluttade så starkt åt ena sidan, så det varit lämpligare till rutschbana än till danslokal".


(Bilder finns från Ustpådan och Ustatä med dessa dansare. Jag har också kvar affischen inför deras besök)