Luffare

Funnet bland samlade papper tillhörande framlidne Sven Olof Hedmark. Publicerat med tillåtelse av Sven Olofs dotter Maj.

Publicerat 24 01 2022.

 

30-talet var ju en tid av depression och arbetslöshet och åtskilliga kom att gå på luffen. Det var i allmänhet hyggligt folk som försökte hanka sig fram så gott det fick genom att t.ex. göra ståltrådsarbeten, ”trådtjack”, eller göra dagsverken hos bönder. Ofta nödgades de när hungern blev så svår att gå in i gårdarna och be att få något att äta. Jag tror inte att någon i Särvsjön nekade luffarna en matbit när de kom och tiggde. Vi som var barn då var nog lite rädda för tiggarna som ofta var både trasiga och smutsiga. En del kunde sommartid husera i tomma skogskojor och livnära sig så gott det gick genom att fiska, sätta snaror m.m.