Ur "Messlingen - byn vid vägens ände"

Funnet bland papper tillhörande framlidne Sven-Olof Hedmark. Publicerad med tillåtelse av Sven-Olofs dotter Maj.

Publicerat 9 maj 2020.

 

När bilvägen mellan Funäsdalen och Messlingen blev klar 1926 upphörde hästfororna från Røros. I stället kördes varorna med lastbil till Mittådalen och Mässlingen där ljungdals- storsjö- och servsjöbor hämtade dem med häst och släde på vinterföret.

Storsjö- och servsjöborna hämtade i början av 1930-talet med häst tyngre gods som mjöl, fotogen m.m. i Messlingen dit det körts med lastbil från Røros.

Servsjöborna Olof och Per-Oskar Hedmark samt Tron Jonsson körde först en del av lasten till en lats mellan Ruändan och Brändåsen vid ”Brändåsflon” och lade under en stor dubbelgran, hämtade sedan resten i Messlingen och vid ”Mjölgran”, som den kallats lastade man på det man tidigare kört dit, då man nu hade medlut ända ner mot Servsjön.