Särvsjökalendern

08

Aug

Årsmöte 2020

12:00 | Särvsjö skola

På grund av Coronapandemin ser vi helst att det endast kommer en representant från varje fastighet.


Kallelse till Årsmöte 2020

för Särvsjöns Samfällighetsförvaltning

8/8-20 | 12:00

Särvsjö skola 


Dagordning
§01 Årsmötets öppnande

§02 Fastställande av röstlängd

§03 Val av mötesfunktionärer
          Ordförande
          Sekreterare
          2 justeringsmän

§04 Frågan om årsmötet utlyst i laga ordning.

§05 Styrelsens förvaltningsberättelse.

§06 Revisorers berättelse.

§07 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.

§08 Val av ordförande för 1 år.

§09 Val av styrelseledamöter.

§10 Val av styrelsesuppleanter på 2 år.

§11 Val av 2 revisorer på 1 år.
          Val av revisorssuppleant på 1 år.

§12 Val av valberedning.

§13 Fastställande av arvoden till ordförande, övriga styrelseledamöter och revisorer.

§14 Uttaxering och fastställande av avgifter.
          -Beslut om fiskekortspriser av stämman.
          -Beslut om priser vad gäller uthyrning skolan av stämman.

§15 Motioner från medlemmarna.

§16 Rapport och förslag från Bygruppen.

§17 Rapport och förslag från Fiskegruppen.

§18 Rapport från Bysågen.

§19 Ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötets avgörande:

          -Ansökan bygdemedel.

§20 Övriga frågor

§21 Årsmötets avslutning.


Välkomna !Andra evenemang

Kulturveckan 2020

På grund av coronapandemin så har vi beslutat att inte anordna någon kulturvecka denna sommar, utan lägger tiden på att renovera skolan istället.

Vi hoppas att vi kan bjuda in till en fantastisk kulturvecka nästa sommar istället.

Meddela evenemang

Har du något evenemang planerat som du vill dela med dig av här, hör av dig via epost.